Нормативті- құқықтық актілер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Регламент вода 2018

Қарағанды облысы әкімдігінің  2011 жылғы 11мамырдағы  № 18/08«Өрт қаупі жоғарыкезеңде  жекетұлғалардың Қарағанды  облысыныңмемлекеттік орман  қоры аумағындаболуына тыйым  салу және ормандыпайдалану  құқығын шектеу туралы» қаулысына  өзгеріс енгізу туралы  қаулы 5104 от 8 кыркуйек 2015 года

Қарағанды облысы әкімдігінің  2011 жылғы 11мамырдағы  № 18/08«Мемлекеттік табиғи  биологиялық (ботаникалық және зоологиялық) қаумалдырдың аумақтарындағы шаруашылық  қызметтерді шектеу туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы Қарағанды облысы әкімдігінің қаулысы 1808 от 11 мая 2011

Об утверждении правил забора воды

Правила забора воды

Пояснительная каз

Пояснительная рус

 

«Об утверждении регламентов государственных услуг» № 02/02

проект постановление РУС ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Водный фонд

Проект постановления 2017
Приложение к постановлению 1 разрешения рус
Приложение к постановлению 2 заключение рус
регламент заключения РУС 2017 нов
Регламент разрешения РУС 2017 нов

№ 61/03 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения»

Проект об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах

Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2017 год
О ставках платы за пользование водными ресурсами на 2017 год

Приказ по внедрению “открытого правительства”

Проект постановления об утверждении норм сбора
Проект постановления об утверждении норм сбора
Проект решения об утверждении норм сбора
Проект О Правилах общего водопользования
Проект об утверждении норм сбора

О ставках платы за эмиссии в окружающую среду

Действующие НПА:
НПА 62869
НПА 62796
НПА 62777
НПА 62760
НПА 62358
НПА 61969
НПА 74/01
НПА 73/04
НПА 73/02
НПА 72/03
НПА 49/04
НПА 45/01
НПА 43/05
НПА 36/01
НПА 27/04
НПА 27/02
НПА 21/05
НПА 12/03
НПА 12/01
НПА 11/03
Экологический коридор
Ставки